תחומי עיסוק

תחומי עיסוק המשרד

משרד עורכי דין שלמה פצ'בסקי ושי פלד הינו משרד עורכי דין פלילי העוסק בכל תחומי המשפט הפלילי וממוקם בבאר שבע. במסגרת עבודתם עורכי הדין פצ'בסקי ופלד מופיעים בתיקים המתנהלים בבתי המשפט השונים בכל הארץ; בבתי משפט השלום, בבתי משפט המחוזיים ובעררים וערעורים בבית המשפט העליון.
המשפט הפלילי מגדיר התנהגויות מסוימות כבלתי חוקיות;
חוק העונשין מהווה את קובץ החוקים המרכזי במדינת ישראל בו מרוכזות מרבית העבירות הפליליות כגון; רצח, הריגה, גרימת מוות ברשלנות, עבירות אלימות לרבות עבירות אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות רכוש לרבות גניבה, שוד, התפרצויות, עבירות הונאה מרמה וזיוף, עבירות איומים, עבירות סחיטה ועושק וכן עבירות רבות נוספות...
קיימים חוקים נוספים המגדירים התנהגויות אסורות, בהם מרוכזות עבירות פליליות או מכילים בתוכם סעיפים הקובעים עבירות פליליות ואת העונש בגינן. כך למשל:
פקודת הסמים המסוכנים מגדירה מהן עבירות סמים וקובעת את העונש על העבירות השונות; החזקת סמים לצריכה עצמית ושלא לצריכה עצמית, סחר בסמים, יבוא סמים וכו'... הפקודה מכילה גם הוראות ייחודיות הקשורות לחיפוש מעצר ואכיפה של עבירות סמים.
פקודת התעבורה - עבירת תעבורה במהותה אינה שונה מעבירה פלילית אחרת. אך המשטרה מנהלת רישום נפרד לעבירות תעבורה ולכלל העבירות הפליליות. המשרד מטפל בעבירות תעבורה חמורות בלבד בהן נגרמו פגיעות לגוף או שגרמו למוות.
חוק איסור הלבנת הון – הלבנת הון היא פעולה שנועדה להסתיר זהות מקורות ויעדים של כסף המחליף ידיים. כסף שמקורו בפעילות פלילית, סמים, סחר בנשים, סחיטה ומרמה נהוג לכנותו כסף שחור. ההלבנה של הכסף, הסתרת המקור ממנו הושג והפיכתו לכסף שאינו חשוד הינו עבירה פלילית.
חוק מאבק בארגוני פשיעה – קובע מהו ארגון פשיעה, מי נחשב חבר בארגון פשיעה את דרכי המאבק בארגוני הפשיעה ואת הענישה בעבירות שנעשות במסגרת הארגון.
החוק למניעת הטרדה מינית – החוק קובע מהי הטרדה מינית ואת מדרג הענישה בגין הטרדה מינית. חוק העונשין מכיל פרק בו מרוכזות עבירות המין אך אינו כולל הגדרה של איסור הטרדה מינית.
חוקים נוספים בהן נקבעו הוראות חוק פליליות בהם עוסק המשרד
חוק הגנת הפרטיות; חוק האזנות סתר; חוק איסור לשון הרע; חוק הבזק; פקודת בריאות הציבור; חוק הכניסה לישראל ועוד...

פרקליטות המדינה ביטלה ב-2005 את כתב האישום שהגישה נגד פבל סמירנוף, חסר בית שהודה ברצח, לאחר ש"הנרצח" אותר חי בריא ושלם. במאי 2004 נעצרו שלושה חשודים ברצח החייל אולג שייחט, השלושה הודו בחקירתם ברצח אך שוחררו לאחר שהתברר כי אינם רוצחי החייל. אלו אינם המקרים היחידים וקיימות דוגמאות לא מעטות של חשודים אשר הודו במעשים שלא ביצעו או הסתבכו במתן תשובות שסיבכו אותם וחיזקו את הראיות נגדם.

  זכות ההיוועצות

החוק קובע כי על חוקר המשטרה לעדכן מיד כל אדם שנעצר על זכותו להתייעץ עם עורך דין. אלא שבדרך כלל, אדם מוכרז כ"עצור" רק כמה שעות לאחר שעוכב ולאחר שכבר נחקר.
המשטרה מודיעה לחשוד על מעצרו בדרך כלל באמצעות טופס מעצר סטנדרטי בו רשומה בין היתר ובאותיות קטנות גם זכותו לייצוג משפטי.
למרות החובה ליידע את העצור בזכויותיו. חשודים רבים אינם מודעים לזכותם להיוועץ בעורך דין לפני ובמהלך החקירה. ורבים אחרים אינם ממשים את זכותם.

להתייעצות עם עורך דין פלילי מנוסה בטרם חקירה ולליוויו של החשוד במהלך החקירה המשטרתית ישנה חשיבות עליונה, אשר לעיתים יכולה להכריע את גורל התיק. המשטרה לעיתים נוקטת בשיטות חקירה שונות ואינה בהכרח מחוייבת באמירת אמת במהלך החקירה. יחסי הכוחות בין החוקר לחשוד אינם שקולים, לכן חשודים רבים נוטים לסבך את עצמם בתשובותיהם בחקירה ובכך לחזק את התשתית הראיתית נגדם. יעוץ ראשוני מעורך דין פלילי מנוסה יכול להציל את התיק ולשפר את סיכויי החשוד להתמודד עם האשמות נגדו.

המלצתנו היא לעולם לא להסכים להיחקר מבלי להתייעץ בטרם החקירה עם עורך דין פלילי.
בכל מקרה בו אדם מוזמן לחקירה או נעצר קודם כל עליו לברר האם הוא נחקר כחשוד, באם אכן נחקר כחשוד, עליו להשיב לחוקר כי הוא שומר על זכותו להיוועץ עם עורך דין בטרם ייחקר. יתכן והחוקר ילחץ על החשוד להשיב לשאלותיו ויזהיר אותו כי שתיקתו עלולה לחזק את הראיות נגדו. גם במקרה זה יש להשיב לחוקר כי הוא עומד על זכותו להתייעץ עם עורך דין בטרם ייחקר.

למרות שחוק המעצרים נועד להגביל את סמכויות המעצר, בפועל כמות המעצרים רק עולה ומספר התיקים בהם מוגשות בקשות מעצר עד תם ההליכים הינו גדול יותר מאי פעם. לא ניתן להמעיט בהשפעה של מעצר על חייו של כל אדם על אחת כמה וכמה על מי שנעצר לראשונה. זה יכול לקרות לכל אחד!
מעצר שנועד לצורך חקירה במטרה למנוע שיבוש החקירה מכונה "מעצר ימים" למשטרה יש סמכות לעצור חשוד לחקירה עד 24 שעות ולאחר מכן עליה לפנות לבית המשפט ולשכנעו כי מתקיימות אחת מעילות מעצר. אך רף השכנוע הוא נמוך מאד ובפועל בית המשפט נעתר למרבית בקשות המשטרה. לאחר הגשת כתב האישום התביעה מוסמכת להגיש בקשת "מעצר תם הליכים" או בשפת הרחוב "העמדה לדין" במידה ומתקיימות העילות שבחוק . ניהול הליכי המעצר הינו מורכב ודינמי קיימות גישות שונות בין מחוזות שונים ואפילו בין אולמות שיפוט שונים בנוגע להליכי המעצר. כיום יותר מתמיד בתי המשפט נעזרים בשירות המבחן על מנת לעמוד על נסיבותיו האישיות של העצור. רק עורך דין פלילי מנוסה המכיר לא רק את הפסיקה העדכנית אלא אף את הגישות השונות של בתי המשפט המשטרה והתביעה יידע להגן בהצלחה על הלקוח ולנתב דרכו בבטחה אל מחוץ לבתי המעצר.
למשרדנו הישגים רבים בתחום המעצרים בעבירות חמורות ביותר.

החוק מחייב את התביעה להודיע לחשוד, בעבירות מסוג פשע, על סיום החקירה בעניינו ועל כוונה להגיש נגדו כתב אישום. תכלית החוק היא לתת לנאשם הזדמנות לטעון בעניינו בטרם יוגש נגדו כתב אישום במטרה לשכנע את התביעה להימנע מהגשתו. מימוש זכות הטיעון ללא ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי מיומן עלולה לגרום נזק רב מתועלת. חשיפת קו ההגנה וחשיפת ראיות ההגנה בהליך מקדמי זה עלולים להזיק בהמשך. רק עורך דין מנוסה יכול להעריך את סיכויי השימוע, את כדאיות ההליך ולפעול לטובת העניין באופן מקצועי.

מלבד הרישום הפלילי המשטרה מנהלת מרשם משטרתי ובו רישומים אודות תיקים פתוחים אשר לגביהם החקירה טרם הסתיימה ורישום אודות תיקים סגורים.
החוק מסדיר את אופן הגשת הבקשה לביטול הרישום המשטרתי ואת הנסיבות השונות בהם ניתן לבקש לבטל ולשנות רישום משטרתי.
בנוסף ניתן לפנות לגורם המתאים במשטרה על מנת לשכנעו לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה ואז הרישום נמחק.

משרדנו מטפל בבקשות ופניות לביטול רישום ושינוי עילות סגירה.

מלאכת הייצוג של קטינים דורשת מקצועיות מיוחדת מאחר ומדובר בתחום נפרד אשר לגביו קיימת התייחסות פסיקתית וחקיקה נפרדת.
משרדנו מעניק ייצוג משפטי לקטינים בבתי המשפט לנוער ומלווה את הקטין והוריו בכל שלבי ההליך.
משרדנו מעניק הכנה ויעוץ לפני פגישה עם קצין המבחן. שירות המבחן הינו מוסד מרכזי אשר מלווה את הקטין מרגע חקירתו בכל שלבי ההליך המשפטי ולעתים חשיבותו מכרעת .
עו"ד שי פלד עבד במשטרה כראש צוות נוער ביחידת התביעות, טיפל באלפי תיקי נוער, בחקירות המשטרה ובניהול התיקים בבית המשפט.

משרדנו מייצג שוטרים בהליכי חקירה המתנהלים ע"י מח"ש ובכל ההליכים המתנהלים בבית המשפט ובביד"מ. בהכנה לחקירה במח"ש, בהליכי שימוע בביד"מ ובמח"ש, בבקשות לביטול כתבי אישום, חנינות ועוד...
עורכי הדין שלמה פצ'בסקי ושי פלד שירתו במשטרת ישראל מוקירים ומכירים מקרוב את עבודת המשטרה ואת ההליכים המשמעתיים והמשפטיים הננקטים כנגד שוטרים בעבירות השונות.

עורכי הדין פצ'בסקי שלמה ושי פלד הינם בעלי סיווג בטחוני ואישור לשמש כסניגורים בבתי הדין הצבאיים.

משרדנו מטפל בעתירות אסירים בעניינים שונים לרבות חופשות, הפקעת עבודות שירות ועוד...
משרדנו מעניק ייצוג משפטי בדיוני וועדות שחרורים (וועדות שליש).

רישוי כלי יריה / כלי נשק

אדם המעוניין להחזיק בכלי יריה במדינת ישראל חייב ברישיון אחרת הוא עובר עבירה פלילית חמורה.   הגוף המנהלי שמנפיק רישיון לנשק הוא האגף לרישוי כלי יריה במשרד לביטחון פנים. הרישיון ניתן עפ"י קריטריונים (תבחינים) ובאופן מצומצם עפ"י מדיניות מוצהרת לפיה יש לצמצם מתן רישיונות נשק לאזרחי ישראל (ניתן לעיין בטבלת התבחינים באתר של המשרד לביטחון פנים).

במסגרת אותה מדיניות המשרד לביטחון פנים פועל להפחתת מס' כלי היריה המוחזקים בידי הציבור בין היתר באמצעות ביטול רישיונות לנשק וסירוב לחדש רישיונות לנשק. דבר זה נעשה תוך קבלת מידע רלוונטי ממשטרת ישראל שהיא הגורם המייעץ. לעיתים הפעלת שיקול הדעת היא בלתי סבירה ומוטעית. בכל אותם מקרים ניתן לפעול על מנת לשמר את הרישיון או לשנות ולבטל את ההחלטה המנהלית בעניין הנשק באמצעות פנייה לגורמים המתאימים, באמצעות ערר על החלטותיהם ולעיתים קרובות באמצעות הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים על החלטת המשרד לביטחון פנים והמשטרה שלא לחדש את הרישיון / לבטל את הרישיון להחזקת הנשק.

תחום משפטי זה של רישוי כלי יריה, דורש היכרות עם הגופים המנהליים הרלוונטיים ומומחיות מיוחדת. טיפול רשלני ללא ידע מתאים או עיכוב והתמהמהות בטיפול עלולים להכשיל את המטרה שימור או קבלת רישיון לנשק ולעיתים קרובות אינו בר תיקון.

משרדנו עוסק שנים רבות בתחום הפלילי ובעל ניסיון וידע רב בהתנהלות מול הגופים הבירוקרטיים, משטרת ישראל, הפרקליטות והמשרד לביטחון פנים. נפגעת מהחלטת גופים אלו דחו את בקשתך לרישיון לאקדח, ביטלו לך את הרישיון לנשק מסרבים לחדש אותו.  פנה אלינו ללא דיחוי.

עבירות בתחום התכנון והבניה

משרד עורכי דין שלמה פצ'בסקי ושי פלד עוסק בתחום הפלילי לרבות מתן ייצוג בעבירות התכנון והבנייה וליווי הנאשמים בכל שלבי ההליך.

הוגש נגדכם כתב אישום בהליכי תכנון ובניה ע"י עירייה או רשות מקומית?

למרות שמדובר בהליך פלילי לכל דבר נאשמים רבים נוהגים להקל ראש בהליך המתנהל נגדם מאחר וחריגת בנייה לא נתפסת בעיניהם כעבירה פלילית והם אינם מבינים את המשמעות של הרשעה.

עליכם לדעת כי למרות שההליך המתנהל נגדכם מתנהל ע"י עו"ד מטעם העירייה או הרשות המקומית ולא ע"י המשטרה או הפרקליטות, מדובר בהליך פלילי לכל דבר ועניין! כתב אישום בנושא תכנון ובניה הינו ככל כתב אישום ובמידה ובית המשפט מחליט להרשיע אתכם ההרשעה נרשמת בגיליון ההרשעות והנכם נחשבים מעתה בעלי רישום פלילי.

הענישה הנלוות להרשעה עלולה להיות חמורה אף היא ולכלול קנסות גבוהים ולעיתים אף מאסר. 

כך נקבע בפסק דינו של בית המשפט העליון  ע"י כבוד השופט מ. אלון בע"פ 917/85 :

 "לצערנו, הפכו עבירות נגד חוקי התכנון והבנייה לחזון נפרץ, ורבים גם טובים איש הישר בעיניו יבנה. זוהי פגיעה חמורה וקשה בשלטון החוק, המזולזל לעין השמש, ואין איש שם אל לב לאזהרות הגורמים המוסמכים ולפסקי הדין של בתי המשפט. ערים אנו ומבינים אנו לנימוקיהם של המשיבים, ועל הגורמים המוסמכים לעיין במה ניתן לסייע להם; אך אין בהם, בנימוקים אלה, כדי לאפשר למשיבים לעשות דין לעצמם ולפגוע פגיעה כה חמורה ומכוונת בשלטון החוק. אשר-על-כן, מצווה בית המשפט לנקוט אמצעי ענישה חמורים ומשמעתיים, כגון השתת מאסר בפועל, כדי לעמוד בפרץ"

אז מה עושים?

אם מוגש נגדכם כתב אישום בעבירות תכנון ובנייה ומאחר ומדובר כאמור בהליך פלילי, יש להיוועץ בעורך דין פלילי המכיר ושולט הן בתחום התכנון והבנייה והן בתחום הפלילי. 

בכל מקרה אין לתת מענה לכתב האישום בבית המשפט מבלי להתייעץ עם עו"ד פלילי הבקיא בתחום.

חוק סדר הדין הפלילי

הוגש נגדכם כתב אישום בעבירות המנויות בחוק התכנון והבניה. דעו כי ההליך נגדכם מתקיים עפ"י חוק סדר הדין הפלילי והראיות נגדכם מוגשות בהתאם לדיני הראיות וההלכות הנהוגות בהליך הפלילי לכן מאחר ומדובר בהליך פלילי לכל דבר ועניין עדיף להיוועץ בעורך דין פלילי מיומן העוסק בתחום התכנון והבנייה ומכיר היטב הן את סדרי הדין הפלילי והן את חוק התכנון והבנייה.

 

נשמח לסייע לכם במסירות ובמקצועיות

שלמה פצ'בסקי ושי פלד – עורכי דין

פרטים:
כתובת: יאיר שטרן 43/8 קומה א
באר-שבע 84208
טלפקס: 08-6237924
נייד (שי): 050-895-1514
נייד (שלומי): 050-698-9996

ציטוטים...